+

Kosta Rika > Monetų katalogas

Kosta Rika 5 sentimai - obverseKosta Rika 5 sentimai - reverse
5 sentimai 1979
Žalvaris
, 1g, ø 15mm
Kosta Rika - KM# 184.3a
Kosta Rikos Respublika
Kaina: € 0.46
Kosta Rika 5 sentimai - obverseKosta Rika 5 sentimai - reverse
5 sentimai 1972-1973
Vario ir nikelio lydinys
, 1g, ø 15mm
Kosta Rika - KM# 184.3
Kosta Rikos Respublika
Kosta Rika 5 sentimai - obverseKosta Rika 5 sentimai - reverse
5 sentimai 1969-1978
Vario ir nikelio lydinys
, 1g, ø 15mm
Kosta Rika - KM# 184.2
Kosta Rikos Respublika
Kosta Rika 5 sentimai - obverseKosta Rika 5 sentimai - reverse
5 sentimai 1953-1967
Nerūdijantis plienas
, 0.9g, ø 15mm
Kosta Rika - KM# 184.1a
Kosta Rikos Respublika
Kosta Rika 5 sentimai - obverseKosta Rika 5 sentimai - reverse
5 sentimai 1951
Vario ir nikelio lydinys
, 1g, ø 15mm
Kosta Rika - KM# A184
Kosta Rikos Respublika
Kaina: € 3.11
Kosta Rika 5 sentimai - obverseKosta Rika 5 sentimai - reverse
5 sentimai 1951
Vario ir nikelio lydinys
, 1g, ø 15mm
Kosta Rika - KM# 184.1
Kosta Rikos Respublika
Kaina: € 1.11
Kosta Rika 10 sentimų - obverseKosta Rika 10 sentimų - reverse
10 sentimų 1982
Aliuminis
, 0.6g, ø 18mm
Kosta Rika - KM# 185.2a
Kosta Rikos Respublika
Kaina: € 0.43
Kosta Rika 10 sentimų - obverseKosta Rika 10 sentimų - reverse
10 sentimų 1979
Nikeliu dengtas plienas
, 2g, ø 18mm
Kosta Rika - KM# 185.2b
Kosta Rikos Respublika
Kaina: € 0.28
Kosta Rika 10 sentimų - obverseKosta Rika 10 sentimų - reverse
10 sentimų 1972-1975
Vario ir nikelio lydinys
, 2g, ø 18mm
Kosta Rika - KM# 185.3
Kosta Rikos Respublika
Kosta Rika 10 sentimų - obverseKosta Rika 10 sentimų - reverse
10 sentimų 1969-1976
Vario ir nikelio lydinys
, 2g, ø 18mm
Kosta Rika - KM# 185.2
Kosta Rikos Respublika
Kosta Rika 10 sentimų - obverseKosta Rika 10 sentimų - reverse
10 sentimų 1953-1967
Nerūdijantis plienas
, 1.75g, ø 18mm
Kosta Rika - KM# 185.1a
Kosta Rikos Respublika
Kosta Rika 10 sentimų - obverseKosta Rika 10 sentimų - reverse
10 sentimų 1951
Vario ir nikelio lydinys
, 2g, ø 18mm
Kosta Rika - KM# 185.1
Kosta Rikos Respublika
Kaina: € 0.95
uCoin