+

Togas > Tautų Sąjungos mandatinė teritorija (1924 - 1926)

Metai50c1F2FMetai
50c -  - 1926
50c1F2F1925
50c1F2F1924
Piniginė sistema: 1 frankas = 100 santimų
50c - 50 santimų
1F - 1 frankas
2F - 2 frankai
uCoin