+

Tibetas > Tibeto valdžia (1907 - 1959)

Rūšys
16
Metai¼sh1sh2½sk1T5sk3sh2T7½sk5sh1S1½S3S10S20SMetai
 -  -  - 1T -  -  -  - 5sh -  -  -  -  - ༡༦༢༧༡༦༢༧
 -  -  -  -  -  -  -  - 5sh -  -  - 10S - ༡༦༢༦༡༦༢༦
 -  -  -  -  -  -  -  - 5sh -  -  - 10S/☀☀
10S/☾☀
 - ༡༦༢༥༡༦༢༥
 -  -  -  -  -  -  -  - 5sh/g
5sh/w
 -  -  - 10S/☀☀
10S/☾☀
 - ༡༦༢༤༡༦༢༤
 -  -  -  -  -  -  -  - 5sh/g
5sh/w
 -  -  - 10S/☀☀
10S/☾☀
 - ༡༦༢༣༡༦༢༣
 -  -  -  -  -  -  -  - 5sh -  -  - 10S/☀☀
10S/☾☀
 - ༡༦༢༢༡༦༢༢
 -  -  -  -  -  -  -  - 5sh -  -  -  -  - ༡༦༢༡༡༦༢༡
 -  -  -  -  - 3sh -  -  -  - 1½S3S -  - 1946
 - 1sh -  -  -  -  -  -  -  - 1½S3S -  - 1938
 - 1sh -  -  -  -  -  -  -  - 1½S3S -  - 1937
 - 1sh -  -  -  -  -  -  -  - 1½S3S -  - 1936
 - 1sh -  -  -  -  -  -  -  -  - 3S -  - ༡༦༩༡༦༩
 - 1sh -  -  -  -  -  -  -  -  - 3S -  - ༡༦༨༡༦༨
 - 1sh -  -  -  -  -  -  -  -  - 3S -  - ༡༦༧༡༦༧
 - 1sh -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ༡༦༦༡༦༦
 -  -  - 1T -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ༡༦༤༡༦༤
 - 1sh/→
1sh/↑
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ༡༦༢༡༦༢
 - 1sh/→
1sh/↑
 -  -  -  -  -  - 5sh -  -  -  -  - ༡༦༡༡༦༡
 - 1sh/→
1sh/↑
 -  -  -  -  - 7½sk5sh -  -  -  -  - ༡༦༡༦
 - 1sh/→
1sh/↑
 -  -  -  -  -  - 5sh -  -  -  -  - ༡༥༥༩༡༥༥༩
 - 1sh/→
1sh/↑
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ༡༥༥༨༡༥༥༨
 - 1sh/→
1sh/↑
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ༡༥༥༧༡༥༥༧
 - 1sh/→
1sh/↑
 -  - 5sk -  - 7½sk5sh -  -  -  -  - ༡༥༥༦༡༥༥༦
 - 1sh2½sk - 5sk -  - 7½sk -  -  -  -  - 20S༡༥༥༥༡༥༥༥
 - 1sh -  - 5sk -  - 7½sk -  -  -  -  - 20S༡༥༥༤༡༥༥༤
 - 1sh2½sk - 5sk -  - 7½sk5sh1S -  -  - 20S༡༥༥༣༡༥༥༣
 - 1sh2½sk/◯
2½sk/✤
 - 5sk/⌀20
5sk/⌀26
 -  - 7½sk5sh1S -  -  - 20S༡༥༥༢༡༥༥༢
 -  - 2½sk - 5sk -  -  - 5sh -  -  -  -  - ༡༥༥༡༡༥༥༡
 -  - 2½sk - 5sk -  -  - 5sh -  -  -  -  - ༡༥༥༠༡༥༥༠
 -  - 2½sk - 5sk -  -  - 5sh -  -  -  -  - ༡༥༤༩༡༥༤༩
 -  - 2½sk - 5sk -  -  - 5sh1S -  -  -  - ༡༥༤༨༡༥༤༨
 -  - 2½sk - 5sk -  -  - 5sh -  -  -  -  - ༡༥༤༨༡༥༤༨
 -  -  -  -  -  - 2T -  -  -  -  -  -  - 1912
¼sh - 2½sk - 5sk -  - 7½sk5sh1S/r
1S/s
 -  -  -  - 1909
 -  -  - 1T -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1907
Piniginė sistema: 1 srangas = 6⅔ tangkos = 10 šo = 20 skarų
2½sk - 2½ skaro
5sk - 5 skarai
7½sk - 7½ skaro
¼sh - ¼ šo
1sh - 1 šo
3sh - 3 šo
5sh - 5 šo
1T - 1 tangka
2T - 2 tangkos
1S - 1 srangas
1½S - 1½ srango
3S - 3 srangai
10S - 10 srangų
20S - 20 srangų
uCoin