+

Mianmaras > Mianmaro Sąjungos Respublika (1949 - 1952)

Nominalioji vertė
Metai2p1P2P4P8PMetai
 - 1P2P -  - ၁၉၅၁၁၉၅၁
 - 1P2P4P8P၁၉၅၀၁၉၅၀
2p1P2P4P8P၁၉၄၉၁၉၄၉
Piniginė sistema: 1 pe = 4 pijos
2p - 2 pijos
1P - 1 pe
2P - 2 pe
4P - 4 pe
8P - 8 pe
uCoin