+

Meksika > Meksikos imperija (1863 - 1867)

Rūšys
15
Metai10¢50¢$1$20Metai
 -  -  -  - $1 - 1867
 - 10¢50¢$1$201866
 - 10¢ -  -  - 1865
10¢ -  -  - 1864
Piniginė sistema: 1 pesas = 100 sentavų
 - 1 sentavas
 - 5 sentavai
10¢ - 10 sentavų
50¢ - 50 sentavų
$1 - 1 pesas
$20 - 20 pesų
uCoin