+

Martinika > Frankas (1897 - 1922)

Nominalioji vertė
Metai50c1FMetai
50c1F1922
50c1F1897
Piniginė sistema: 1 frankas = 100 santimų
50c - 50 santimų
1F - 1 frankas
uCoin