+

Izraelis > Izraelio Valstybė (1948 - 1959)

Rūšys
19
Metai1pt5pt10pt25m25pt50pt100pt250pt500ptMetai
 -  - 10pt/Al
10pt/Cu
 -  -  -  -  -  - ז"ישתז"ישת
 -  -  -  -  -  - 100pt -  - ו"טשתו"טשת
 -  -  -  - 25pt50pt/CuNi
50pt/St
100pt -  - ד"ישתד"ישת
 -  - 10pt -  -  -  -  -  - ב"ישתב"ישת
1pt5pt10pt25m25pt50pt100pt250pt/Ag
250pt/CuNi
500ptט"שתט"שת
 -  -  - 25m -  -  -  -  - ח"שתח"שת
Piniginė sistema: 1 lira = 1000 prutų
1pt - 1 pruta
5pt - 5 prutų
10pt - 10 prutų
25m - 25 miliai
25pt - 25 prutų
50pt - 50 prutų
100pt - 100 prutų
250pt - 250 prutų
500pt - 500 prutų
uCoin