+

Vokietijos imperija > Sakse-Altenburgas (1871 - 1918)

Metai2DM5DM20DMMetai
 - 5DM - 1903
2DM5DM - 1901
 -  - 20DM1887
Piniginė sistema: 1 markė = 100 pfenigų
2DM - 2 markės
5DM - 5 markės
20DM - 20 markių
uCoin