+

Vokietijos imperija > Roisas-Gera (1871 - 1918)

Metai2DM10DM20DMMetai
2DM -  - 1884
 - 10DM - 1882
 -  - 20DM1881
Piniginė sistema: 1 markė = 100 pfenigų
2DM - 2 markės
10DM - 10 markių
20DM - 20 markių
uCoin