+

Vokietijos imperija > Roisas-Graicas (1871 - 1918)

Metai2DM3DM20DMMetai
 - 3DM - 1909
2DM -  - 1901
2DM -  - 1899
2DM -  - 1892
2DM -  - 1877
 -  - 20DM1875
Piniginė sistema: 1 markė = 100 pfenigų
2DM - 2 markės
3DM - 3 markės
20DM - 20 markių
uCoin