+

Vokietijos imperija > Šaumburgas-Lipė (1871 - 1918)

Metai2DM3DM5DM20DMMetai
 - 3DM -  - 1911
2DM - 5DM20DM1904
2DM - 5DM20DM1898
 -  -  - 20DM1874
Piniginė sistema: 1 markė = 100 pfenigų
2DM - 2 markės
3DM - 3 markės
5DM - 5 markės
20DM - 20 markių
uCoin