+

Vokietijos imperija > Bremenas (1871 - 1918)

Metai2DM5DM10DM20DMMetai
 -  - 10DM - 1907
 - 5DM - 20DM1906
2DM -  -  - 1904
Piniginė sistema: 1 markė = 100 pfenigų
2DM - 2 markės
5DM - 5 markės
10DM - 10 markių
20DM - 20 markių
uCoin