+

Vokietijos imperija > Anhaltas (1871 - 1918)

Metai2DM3DM10DM20DMMetai
 - 3DM -  - 1911
 - 3DM -  - 1909
2DM -  - 20DM1904
2DM - 10DM20DM1901
 -  - 10DM20DM1896
2DM -  -  - 1876
 -  -  - 20DM1875
Piniginė sistema: 1 markė = 100 pfenigų
2DM - 2 markės
3DM - 3 markės
10DM - 10 markių
20DM - 20 markių
uCoin