+

Etiopija > Federacinė Demokratinė Respublika (1977 - 2016)

Rūšys
4
Monetų rinkiniai
×
Metai1s5s10s25s50s1BMetai
 -  -  - 25s50s1B፳፻፰፳፻፰
 - 5s10s25s50s - ፳፻፬፳፻፬
 -  -  -  -  - 1B፳፻፪፳፻፪
 - 5s10s25s50s - ፪ ሺ ህ፪ ሺ ህ
 - 5s -  -  -  - ፲፱፻፺፱፲፱፻፺፱
 - 5s10s -  -  - ፲፱፻፺፰፲፱፻፺፰
1s - 10s25s50s - ፲፱፻፺፯፲፱፻፺፯
1s5s10s25s50s - ፲፱፻፺፮፲፱፻፺፮
1s5s/Br
5s/St
10s/Br
10s/St
25s/Br
25s/St
50s/CuNi
50s/St
 - ፲፱፻፷፱፲፱፻፷፱
Piniginė sistema: 1 biras = 100 santimų
1s - 1 santimas
5s - 5 santimai
10s - 10 santimų
25s - 25 santimai
50s - 50 santimų
1B - 1 biras
uCoin