+

Čekoslovakija > Socialistinė respublika (1960 - 1990)

Rūšys
4
Monetų rinkiniai
×
Metai5h10h50h1Kčs5KčsMetai
5h10h50h1Kčs5Kčs1970
Piniginė sistema: 1 krona = 100 helerių
1h - 1 heleris
3h - 3 heleriai
5h - 5 heleriai
10h - 10 helerių
20h - 20 helerių
25h - 25 heleriai
50h - 50 helerių
1Kčs - 1 krona
2Kčs - 2 kronos
3Kčs - 3 kronos
5Kčs - 5 kronos
uCoin