+

Biafra > Biafros respublika (1967 - 1970)

Metai
Metai3p6p1S2½S£1Metai
3p6p1S/1
1S/one
2½S£11969
Piniginė sistema: 1 svaras = 20 šilingų = 240 pensų
3p - 3 pensai
6p - 6 pensai
1S - 1 šilingas
2½S - 2½ šilingo
£1 - 1 svaras
uCoin