+

Peru > Monetų katalogas

Peru 1 sentimas - obversePeru 1 sentimas - reverse
Peru 1 sentimas, 2005 - 2011
Aliuminis
, 0.83g, 16mm
KM# 303.4a
Apyvartinės monetos: Peru
Peru 1 sentimas - obversePeru 1 sentimas - reverse
Peru 1 sentimas, 2001 - 2006
Žalvaris
, 1.78g, 16mm
KM# 303.4
Apyvartinės monetos: Peru
Peru 1 sentimas - obversePeru 1 sentimas - reverse
Peru 1 sentimas, 1991 - 1999
Žalvaris
, 1.78g, 16mm
KM# 303
Apyvartinės monetos: Peru
Peru 5 sentimai - obversePeru 5 sentimai - reverse
Peru 5 sentimai, 2007 - 2017
Aliuminis
, 1.02g, 18mm
KM# 304.4a
Apyvartinės monetos: Peru
Peru 5 sentimai - obversePeru 5 sentimai - reverse
Peru 5 sentimai, 2001 - 2007
Žalvaris
, 2.7g, 18.5mm
KM# 304.4
Apyvartinės monetos: Peru
Peru 5 sentimai - obversePeru 5 sentimai - reverse
Peru 5 sentimai, 1991 - 2000
Žalvaris
, 2.7g, 18.5mm
KM# 304
Apyvartinės monetos: Peru
Peru 10 sentimų - obversePeru 10 sentimų - reverse
Peru 10 sentimų, 2001 - 2017
Žalvaris
, 3.5g, 20.5mm
KM# 305.4
Apyvartinės monetos: Peru
Peru 10 sentimų - obversePeru 10 sentimų - reverse
Peru 10 sentimų, 1991 - 2000
Žalvaris
, 3.5g, 20.5mm
KM# 305
Apyvartinės monetos: Peru
Peru 20 sentimų - obversePeru 20 sentimų - reverse
Peru 20 sentimų, 2001 - 2017
Žalvaris
, 4.4g, 23mm
KM# 306.4
Apyvartinės monetos: Peru
Peru 20 sentimų - obversePeru 20 sentimų - reverse
Peru 20 sentimų, 1991 - 2000
Žalvaris
, 4.4g, 23mm
KM# 306
Apyvartinės monetos: Peru
Peru 50 sentimų - obversePeru 50 sentimų - reverse
Peru 50 sentimų, 2001 - 2017
Vario ir nikelio lydinys
, 5.45g, 22mm
KM# 307.4
Apyvartinės monetos: Peru
Peru 50 sentimų - obversePeru 50 sentimų - reverse
Peru 50 sentimų, 1991 - 2000
Vario ir nikelio lydinys
, 5.45g, 22mm
KM# 307
Apyvartinės monetos: Peru
uCoin