+

Dominikos Respublika > Monetų katalogas

Dominikos Respublika 1 sentavas - obverseDominikos Respublika 1 sentavas - reverse
1 sentavas 1984-1987
Variu dengtas cinkas
, 2g, ø 19mm
Dominikos Respublika - KM# 64
Dominikos Respublika
Dominikos Respublika 1 sentavas - obverseDominikos Respublika 1 sentavas - reverse
1 sentavas 1978-1981
Bronza
, 3.02g, ø 19mm
Dominikos Respublika - KM# 48
Dominikos Respublika
Dominikos Respublika 1 sentavas - obverseDominikos Respublika 1 sentavas - reverse
1 sentavas 1968-1975
Bronza
, 3.02g, ø 19mm
Dominikos Respublika - KM# 31
Dominikos Respublika
Dominikos Respublika 1 sentavas - obverseDominikos Respublika 1 sentavas - reverse
1 sentavas 1937-1961
Bronza
, 3.11g, ø 19mm
Dominikos Respublika - KM# 17
Dominikos Respublika
Dominikos Respublika 5 sentavai - obverseDominikos Respublika 5 sentavai - reverse
5 sentavai 1989
Nikeliu dengtas plienas
, 5g, ø 21mm
Dominikos Respublika - KM# 69
Dominikos Respublika
Kaina: € 0.37
Dominikos Respublika 5 sentavai - obverseDominikos Respublika 5 sentavai - reverse
5 sentavai 1983-1987
Vario ir nikelio lydinys
, 5g, ø 21mm
Dominikos Respublika - KM# 59
Dominikos Respublika
Dominikos Respublika 5 sentavai - obverseDominikos Respublika 5 sentavai - reverse
5 sentavai 1978-1981
Vario ir nikelio lydinys
, 5g, ø 21mm
Dominikos Respublika - KM# 49
Dominikos Respublika
Dominikos Respublika 5 sentavai - obverseDominikos Respublika 5 sentavai - reverse
5 sentavai 1944
Sidabras Ag 350
, 5g, ø 21mm
Dominikos Respublika - KM# 18a
Dominikos Respublika
Kaina: € 36.09
Dominikos Respublika 5 sentavai - obverseDominikos Respublika 5 sentavai - reverse
5 sentavai 1937-1974
Vario ir nikelio lydinys
, 5g, ø 21mm
Dominikos Respublika - KM# 18
Dominikos Respublika
Dominikos Respublika 10 sentavų - obverseDominikos Respublika 10 sentavų - reverse
10 sentavų 1989-1991
Nikeliu dengtas plienas
, 2.27g, ø 17.9mm
Dominikos Respublika - KM# 70
Dominikos Respublika
Dominikos Respublika 10 sentavų - obverseDominikos Respublika 10 sentavų - reverse
10 sentavų 1983-1987
Vario ir nikelio lydinys
, 2.5g, ø 17.9mm
Dominikos Respublika - KM# 60
Dominikos Respublika
Dominikos Respublika 10 sentavų - obverseDominikos Respublika 10 sentavų - reverse
10 sentavų 1978-1981
Vario ir nikelio lydinys
, 2.5g, ø 17.9mm
Dominikos Respublika - KM# 50
Dominikos Respublika
uCoin